życiorys znaczenie

Życiorys – co to znaczy?

Słowo „życiorys” jest terminem o szerokim zastosowaniu, który odnosi się do opisu życia, przebiegu kariery zawodowej lub historii osobistej konkretnej osoby. Życiorys jest swojego rodzaju dokumentacją życia i może przyjmować różne formy w zależności od kontekstu. Oto kilka aspektów dotyczących znaczenia słowa „życiorys”:

 1. Życiorys w kontekście zawodowym: Najczęściej „życiorys” odnosi się do dokumentu, który prezentuje przebieg kariery zawodowej danej osoby. Życiorys zawiera informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, osiągnięć zawodowych i innych danych istotnych w kontekście zatrudnienia. Jest to narzędzie pomocne w procesie rekrutacji do pracy. Wartościową częścią życiorysu jest lista osiągnięć zawodowych, włączając w to wcześniejsze stanowiska, projekty czy nagrody.
 2. Życiorys w kontekście edukacyjnym: W szkolnictwie i na uczelniach „życiorys” odnosi się do dokumentu prezentującego przebieg nauki i osiągnięć edukacyjnych danej osoby. Zwłaszcza na poziomie akademickim, życiorys zawiera informacje na temat uczęszczanych szkół, kierunków studiów, uzyskanych stopni naukowych, publikacji naukowych oraz aktywności związanych z badaniami naukowymi.
 3. Życiorys w kontekście osobistym: Poza sferą zawodową i edukacyjną, życiorys może być także dokumentem opisującym ważne wydarzenia i przeżycia w życiu danej osoby. Może to obejmować daty urodzenia, ślubu, narodzin dzieci, podróże, zmiany miejsca zamieszkania oraz inne wydarzenia osobiste. Jest to forma zapisku, która może być cenna dla przyszłych pokoleń lub jako narzędzie do samopoznania i refleksji nad własnym życiem.
 4. Życiorys artystyczny: W przypadku osób działających w dziedzinach artystycznych, jak aktorstwo, muzyka, malarstwo czy literatura, życiorys stanowi skrótową biografię artysty. Obejmuje informacje dotyczące dzieł, wystaw, produkcji czy wystąpień publicznych artysty.
 5. Życiorys w nauce i badaniach: W naukach biograficznych, jak historia czy biologia, „życiorys” odnosi się do biografii lub biogramu danej osoby. Takie życiorysy mają na celu dokładne opisanie życia, pracy naukowej i osiągnięć danej postaci historycznej lub naukowca.

W każdym z tych kontekstów, życiorys ma na celu dostarczenie informacji o danym aspekcie życia osoby, zwięzłe przedstawienie jej doświadczeń i osiągnięć oraz ułatwienie zrozumienia jej historii. To narzędzie służy także jako sposób prezentacji siebie w kontekście zawodowym lub edukacyjnym, pozwalając potencjalnym pracodawcom, rekruterom czy instytucjom edukacyjnym na lepsze zrozumienie danej osoby i jej potencjału.

jak napisać życiorys

Jak napisać życiorys?

Napisanie życiorysu może być ważnym krokiem w poszukiwaniu pracy, aplikowaniu na studia lub dokumentowaniu swoich osiągnięć życiowych. Oto kilka kroków, które pomogą Ci napisać skuteczny życiorys:

 1. Określ cel: Zastanów się, dlaczego potrzebujesz życiorysu i jakie są Twoje cele. Czy piszesz go w celu zatrudnienia, ubiegania się o studia, wnioskowania o granty, czy może chcesz utrwalić swoje osiągnięcia? Określenie celu pomoże Ci dostosować treść życiorysu do oczekiwań odbiorcy.
 2. Zbierz informacje: Przed rozpoczęciem pisania zidentyfikuj wszystkie informacje, które chcesz uwzględnić w życiorysie. Może to obejmować dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, osiągnięcia, aktywności społeczne, hobby, nagrody i wyróżnienia.
 3. Wybierz format: Wybierz odpowiedni format dla swojego życiorysu. W zależności od swoich potrzeb możesz zdecydować się na tradycyjny format (chronologiczny) lub funkcjonalny (skupiający się na umiejętnościach i osiągnięciach). Chronologiczny układa informacje w kolejności chronologicznej, począwszy od najnowszych do najstarszych. Funkcjonalny skupia się na konkretnych umiejętnościach lub osiągnięciach, niekoniecznie w porządku chronologicznym.
 4. Dostosuj treść: Dostosuj treść życiorysu do oczekiwań odbiorcy. Podkreśl te umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia, które są najbardziej istotne dla konkretnej pozycji lub celu.
 5. Użyj odpowiedniego języka: Stosuj klarowny i zrozumiały język. Unikaj nadmiernego używania skomplikowanych terminów czy skrótów, które mogą być niezrozumiałe dla osoby czytającej Twój życiorys.
 6. Dodaj nagłówki i punkty: Użyj nagłówków i punktów, aby podzielić treść na czytelne sekcje. To ułatwi odbiorcy przeglądanie i znalezienie potrzebnych informacji.
 7. Unikaj zbytniej długości: Staraj się, aby życiorys nie był zbyt długi. Najlepsze życiorysy są zwięzłe i skoncentrowane na najważniejszych informacjach. W większości przypadków jedna strona lub dwie strony A4 są wystarczające.
 8. Dodaj dane kontaktowe: Upewnij się, że zawarłeś aktualne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail, aby potencjalni pracodawcy czy instytucje edukacyjne mogły się z Tobą skontaktować.
 9. Sprawdź pisownię i gramatykę: Błąd w pisowni czy gramatyce może zaszkodzić Twojemu wrażeniu. Starannie sprawdź tekst życiorysu pod kątem ewentualnych błędów.
 10. Aktualizuj regularnie: Twój życiorys powinien być aktualny. Jeśli zdobywasz nowe umiejętności, osiągnięcia czy doświadczenie, dodaj je do życiorysu. Przeglądaj go regularnie, aby upewnić się, że jest zawsze gotowy do użycia.
 11. Poproś o opinie: Jeśli to możliwe, poproś kogoś, kto zna Cię dobrze, o przeczytanie i ocenę Twojego życiorysu. Inną perspektywę może być cenna.
 12. Przygotuj wersję elektroniczną: Przygotuj swoją wersję życiorysu w formie pliku PDF, który można łatwo udostępnić online lub przesyłać pocztą elektroniczną.
 13. Przygotuj się na rozmowę: Życiorys często służy jako punkt wyjścia do rozmowy kwalifikacyjnej. Bądź przygotowany na pytania odnośnie do informacji zawartych w życiorysie.

Pamiętaj, że Twój życiorys to Twoje narzędzie do przedstawienia siebie w najlepszym świetle, dlatego starannie go przygotuj. Oczywiście, treść życiorysu będzie się różnić w zależności od Twojego doświadczenia i celów, ale te wskazówki pomogą Ci stworzyć skuteczny dokument.

wzór życiorysu

Życiorys wzór

Oto przykładowy wzór życiorysu w formie chronologicznej. Pamiętaj, że życiorys można dostosować do swoich indywidualnych potrzeb, dodając lub usuwając sekcje w zależności od celu, do którego jest przeznaczony.

[Twoje Imię i Nazwisko]
[Adres]
[Numer telefonu]
[Adres e-mail]

Cel zawodowy:
[Krótki opis Twoich zawodowych celów i zainteresowań]

Wykształcenie:
[Tytuł naukowy lub stopień]
[Nazwa uczelni lub szkoły]
[Data ukończenia]
[Ewentualne wyróżnienia lub osiągnięcia]

Doświadczenie zawodowe:
[Nazwa stanowiska]
[Nazwa firmy lub instytucji]
[Data rozpoczęcia – Data zakończenia (jeśli dotyczy)]
[Krótki opis obowiązków i osiągnięć]

Umiejętności:

 • [Wymienij swoje umiejętności, np. języki obce, obsługa programów komputerowych, umiejętności interpersonalne itp.]

Osiągnięcia:

 • [Wymień swoje najważniejsze osiągnięcia w pracy, nauce lub innych obszarach]

Aktywności społeczne:

 • [Jeśli uczestniczysz w wolontariacie, działalności charytatywnej lub innych aktywnościach społecznych, wymień je tutaj]

Zainteresowania:

 • [Wymień swoje hobby, pasje i zainteresowania pozazawodowe]

Referencje:

 • [Opcjonalnie, jeśli masz referencje od poprzednich pracodawców lub innych osób, które mogą udzielić Ci referencji, podaj ich kontakty tutaj]

Pamiętaj, aby dostosować ten wzór do swojej sytuacji, dodając własne informacje i akcentując te elementy, które są najważniejsze w kontekście Twojego życiorysu. Ważne jest także dbanie o czytelność i staranność w prezentacji dokumentu.

Oceń to znaczenie

Życiorys co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Życiorys napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *