Znaczenie słowa Wynik

Słowo „Wynik” jest często używane w kontekście sportu, gdzie oznacza ono rezultat meczu lub zawodów. Może również odnosić się do wyniku testu lub egzaminu, a także do wyniku jakiegokolwiek działania. Wszystkie te sytuacje mają jedno wspólne – wynik określa, czy dana osoba lub grupa osiągnęła sukces, czy też nie.

Inne znaczenia słowa Wynik

Słowo „Wynik” może również odnosić się do produktu końcowego jakiegoś procesu. Na przykład, jeśli firma przeprowadzi badanie marketingowe, to wynikiem będzie raport zawierający informacje na temat tego, co udało się ustalić. Innym przykładem może być proces tworzenia oprogramowania – w tym przypadku wynikiem będzie gotowe oprogramowanie.

Oceń to znaczenie

Wynik co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Wynik napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *