Znaczenie słowa Wynieść

Słowo „Wynieść” ma wiele znaczeń i może być używane w różnych kontekstach. Najczęstszym znaczeniem jest przeniesienie czegoś lub kogoś z miejsca na miejsce. Może to oznaczać fizyczne przeniesienie, ale także przeniesienie w sensie mentalnym lub emocjonalnym. Na przykład, jeśli ktoś mówi „Wyniosłem go z pokoju”, może to oznaczać, że osoba ta wyciągnęła daną osobę z pokoju lub że wyeliminowała jego obecność poprzez swoje działania.

Inne znaczenia słowa Wynieść

Innym znaczeniem słowa „Wynieść” jest wycofanie się lub ucieczka. Na przykład, jeśli ktoś mówi „Wyniosłem się z tego miejsca”, może to oznaczać, że osoba ta opuściła to miejsce lub że postanowiła nie angażować się w sytuację. Słowo „Wynieść” może także oznaczać usunięcie czegoś lub kogoś ze sceny. Na przykład, jeśli ktoś mówi „Wyniosłem go ze sceny”, może to oznaczać, że osoba ta usunęła daną osobę ze sceny lub że wyeliminowała jego obecność poprzez swoje działania.

Oceń to znaczenie

Wynieść co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Wynieść napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *