parszywy

Parszywy – co to znaczy?

Słowo „parszywy” jest przymiotnikiem używanym w języku polskim, który ma negatywne znaczenie i jest stosowany do opisywania czegoś lub kogoś, co jest niskiej jakości, złej jakości, w złym stanie lub jest moralnie nieakceptowalne. Poniżej przedstawiam różne aspekty znaczenia tego słowa:

 1. Nędzny, podły, zły: „Parszywy” może również określać coś lub kogoś jako nędznego, podłego lub złego w sensie moralnym. Może to odnosić się do postaw, zachowań lub charakterów, które są niegodziwe, nikczemne lub niehonorowe. Ten aspekt znaczenia „parszywego” sugeruje, że coś lub ktoś jest godny potępienia lub jest źródłem nieszczęścia.
 2. Pokryty parchami: Słowo „parszywy” może także odnosić się do przedmiotów, które są pokryte parchami lub plamami, co wpływa na ich wygląd i jakość. W takim kontekście „parszywy” opisuje coś, co jest zniszczone, brudne lub nieestetyczne. Na przykład, „parszywe ubranie” może oznaczać ubranie, które jest usiane plamami lub zabrudzone.
 3. Niska jakość: „Parszywy” jest często używane, aby opisać coś, co jest niskiej jakości, niedopracowane, lub wykonane w sposób nieodpowiedni. Może to dotyczyć produktów, usług, materiałów lub wydarzeń.
 4. Zły stan lub wygląd: Słowo to może również opisywać coś, co jest w złym stanie technicznym lub wizualnym. Na przykład, rzecz „parszywa” może być postrzegana jako zniszczona, zardzewiała, stara lub zaniedbana.
 5. Moralnie nieakceptowalne: „Parszywy” może być również używane w odniesieniu do zachowań lub postaw moralnych, które są nieakceptowalne lub niegodziwe. W tym kontekście oznacza to, że coś lub ktoś jest niemoralny, podły lub wstrętny.
 6. Nieudolność lub niekompetencja: Słowo „parszywy” może być stosowane, aby opisać osobę, która jest nieudolna, niekompetentna lub niezdolna do wykonywania określonych zadań lub obowiązków.
 7. Pogardliwa ocena: Termin „parszywy” jest często używany w sposób pogardliwy i krytyczny, co oznacza, że jest używany z intencją wyrażenia dezaprobaty lub zniechęcenia wobec czegoś lub kogoś.

Warto zaznaczyć, że słowo „parszywy” jest emocjonalnie naładowane i może być używane z różnym natężeniem, w zależności od kontekstu i intencji mówcy. Jest to przymiotnik często stosowany w nieformalnej mowie i piśmie, aby wyrazić negatywne opinie lub uczucia wobec danego przedmiotu lub zachowania.

Jakie cechy charakteru posiada parszywa osoba ?

Osoba określana jako „parszywa” jest często postrzegana jako jednostka, która wykazuje negatywne cechy charakteru i zachowań. Oto niektóre z cech charakteru, które mogą być przypisywane parszywej osobie:

 1. Złośliwość: Parszywa osoba może być uważana za złośliwą, co oznacza, że działa z intencją wyrządzenia szkody innym lub czerpania przyjemności z czyjegoś cierpienia.
 2. Nieuczciwość: Cecha ta odnosi się do braku uczciwości i prawdomówności. Parszywa osoba może kłamać, oszukiwać lub manipulować innymi w celu osiągnięcia swoich celów.
 3. Zazdrość: Parszywa osoba może być zazdrosna o sukcesy i osiągnięcia innych ludzi, co prowadzi do negatywnych emocji i prób destabilizacji czyjegoś szczęścia.
 4. Egoizm: Osoba parszywa często stawia swoje własne interesy i potrzeby ponad potrzeby innych, bez zwracania uwagi na ich dobro.
 5. Pogarda i wywyższanie się: Może wykazywać pogardę wobec innych i próbować wywyższyć się kosztem innych ludzi, czując się lepszą od nich.
 6. Brak empatii: Parszywa osoba może wykazywać brak empatii i niezdolność do zrozumienia i współczucia wobec innych osób, szczególnie w trudnych sytuacjach.
 7. Zawziętość: Osoba parszywa może być zawzięta i uparta, trzymając się swojego punktu widzenia nawet wtedy, gdy jest to nieuzasadnione.
 8. Krytykanctwo: Parszywa osoba często krytykuje innych i negatywnie ocenia ich działania lub decyzje.
 9. Chciwość: Może wykazywać skłonność do zachłanności i dążyć do uzyskania coraz większej ilości dóbr materialnych lub władzy kosztem innych.
 10. Niemoralność: Parszywa osoba może wykazywać nieakceptowalne zachowania moralne, takie jak oszustwa, wykorzystywanie innych lub łamanie zasad etycznych.

Warto zaznaczyć, że nie każda osoba, którą określa się jako „parszywą”, posiada wszystkie te cechy charakteru, a sytuacje mogą się różnić. Jednak ogólnie rzecz biorąc, parszywa osoba jest często postrzegana jako jednostka, która negatywnie wpływa na innych i może mieć trudności w budowaniu pozytywnych relacji społecznych.

5/5 - (1 ocen)

Parszywy co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Parszywy napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *