miarodajny

Znaczenie słowa Miarodajny

Słowo „miarodajny” odnosi się do cechy lub właściwości czegoś, co jest godne zaufania, pewne, kompetentne i stanowi rzetelne źródło informacji lub pomiarów. Termin ten jest używany w różnych dziedzinach, takich jak nauka, biznes, prawo, czy życie codzienne, aby określić, że dana informacja, pomiar, osoba lub źródło jest wiarygodne i można na nim polegać. Oto bliższy opis znaczenia słowa „miarodajny”:

 1. Zaufanie i wiarygodność: Miarodajność jest kluczowym aspektem w ocenie informacji, danych lub źródeł. Informacja uznawana za miarodajną jest wiarygodna i godna zaufania. Oznacza to, że można na niej polegać przy podejmowaniu decyzji, prowadzeniu badań, czy w rozwiązywaniu problemów. W naukach przyrodniczych, miarodajne wyniki eksperymentu są te, które można zweryfikować i powtórzyć, a więc nie są one przypadkowe lub błędne.
 2. Kompetencja i wiedza: Osoba uznawana za miarodajną w danej dziedzinie jest kompetentna i posiada odpowiednią wiedzę lub doświadczenie. Na przykład, lekarz z wieloletnią praktyką jest uważany za miarodajnego eksperta w dziedzinie medycyny.
 3. Obiektywność: Miarodajność wiąże się także z obiektywnością. Informacja lub źródło miarodajne powinno być pozbawione stronniczości, a przedstawiane dane powinny być rzetelne i oparte na faktach, nie na osobistych przekonaniach czy uprzedzeniach.
 4. Wartość w podejmowaniu decyzji: Miara, wskaźnik lub informacja miarodajna mają istotne znaczenie w procesie podejmowania decyzji. Na przykład, w biznesie miarodajne dane finansowe są kluczowe dla oceny rentowności firmy i podejmowania decyzji inwestycyjnych.
 5. Stosowalność i trafność: Miarodajność oznacza również, że informacja lub pomiar są trafne i mają zastosowanie w określonym kontekście. Innymi słowy, są one odpowiednie do rozwiązania konkretnego problemu lub pytania badawczego.
 6. Wiarygodność źródeł: W dzisiejszym świecie pełnym informacji i źródeł danych, umiejętność odróżnienia miarodajnych źródeł od tych mniej wiarygodnych jest kluczowa. Warto krytycznie oceniać źródła informacji i polegać na tych, które są uznawane za miarodajne w danej dziedzinie.

Podsumowując, słowo „miarodajny” odnosi się do cechy lub właściwości, która jest niezwykle istotna w procesie oceny, badania i podejmowania decyzji. Informacje i źródła miarodajne stanowią solidny fundament dla działań w różnych dziedzinach życia, pomagając unikać błędnych decyzji i opierając się na rzetelnych informacjach.

cechy charakteru miarodajnej osoby

Cechy charakteru miarodajnej osoby

Osoba miarodajna charakteryzuje się szeregiem pozytywnych cech charakteru, które pozwalają jej być wiarygodnym źródłem informacji lub autorytetem w danej dziedzinie. Oto kilka cech charakteru osoby miarodajnej:

 1. Wiedza i kompetencje: Osoba miarodajna posiada szeroką wiedzę i kompetencje w swojej dziedzinie. Jest ekspertem lub specjalistą, który zdobył odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie, co pozwala jej na udzielanie rzetelnych informacji i porad.
 2. Zaufanie i wiarygodność: Osoba miarodajna cieszy się zaufaniem innych. Jej słowa i działania są uważane za wiarygodne, a jej intencje są postrzegane jako uczciwe.
 3. Obiektywność: Osoba miarodajna jest obiektywna i niezależna. Nie pozostaje stronnicza i nie kieruje się własnymi uprzedzeniami czy przekonaniami przy udzielaniu informacji czy rad.
 4. Rzetelność: Osoba miarodajna jest rzetelna i dba o dokładność i wiarygodność przekazywanych danych. Unika nadinterpretacji czy manipulacji informacjami.
 5. Etyka: Osoba miarodajna kieruje się wysokimi standardami etycznymi. Postępuje zgodnie z zasadami moralnymi i zachowuje uczciwość w swojej pracy.
 6. Komunikatywność: Osoba miarodajna potrafi efektywnie komunikować się z innymi. Jej przekazy są jasne, zrozumiałe i dostosowane do odbiorcy.
 7. Cierpliwość: Osoba miarodajna jest cierpliwa i gotowa poświęcić czas na słuchanie, analizowanie danych i udzielanie rzetelnych odpowiedzi.
 8. Otwartość na naukę: Osoba miarodajna jest gotowa do ciągłego doskonalenia się i nauki. Świadomie rozwija swoje umiejętności i aktualizuje wiedzę.
 9. Dostępność: Osoba miarodajna jest dostępna dla innych, gotowa służyć pomocą i udzielać informacji. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.
 10. Empatia: Osoba miarodajna rozumie potrzeby i perspektywy innych ludzi. Potrafi współczuć i okazywać zrozumienie w trudnych sytuacjach.
 11. Konsekwencja: Osoba miarodajna działa konsekwentnie i niezawodnie. Jej działania są zgodne z jej wartościami i zobowiązaniami.
 12. Odpowiedzialność: Osoba miarodajna jest odpowiedzialna za swoje decyzje i działania. Ponosi konsekwencje swoich wyborów.
 13. Zaangażowanie społeczne: Osoba miarodajna może być zaangażowana w działalność społeczną lub charytatywną, co dodatkowo buduje jej reputację i autorytet.

Przykłady Użycia Słowa Miarodajny

Przykładem użycia słowa miarodajny jest stwierdzenie: „Jego raport jest miarodajny”. To oznacza, że raport ten zawiera wiarygodne informacje i można na nim polegać. Innym przykładem jest stwierdzenie: „Ona jest miarodajna”. To oznacza, że ta osoba jest godna zaufania i jej opinie są wiarygodne.

Oceń to znaczenie

Miarodajny co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Miarodajny napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *