Znaczenie słowa Marność

Marność to pojęcie, które występuje w różnych kontekstach i może odnosić się do wielu aspektów ludzkiego życia. Jest to termin o szerokim zakresie znaczeń, które łączą wspólny mianownik – brak wartości, nietrwałość i przemijanie. Poniżej przedstawiamy te cztery główne aspekty marności:

1. Marność – coś bez wartości

Marność w tym kontekście oznacza, że coś jest pozbawione prawdziwej wartości. To może odnosić się do przedmiotów, działań lub osiągnięć, które nie mają istotnego znaczenia lub wpływu na ludzkie życie. Marność jest związana z przelotnością i nietrwałością, sugerując, że to, co dziś może wydawać się ważne, jutro może stracić swoje znaczenie. Jest to przypomnienie, że wiele rzeczy, do których przywiązujemy dużą wagę, może okazać się efemeryczne.

2. Marność towaru

Kiedy mówimy o marności w kontekście towarów, odnosimy się do cechy czegoś, co jest niskiej jakości lub niezbyt dobrego gatunku. Jest to często używane w odniesieniu do produktów, które nie spełniają oczekiwań konsumentów, są niesatysfakcjonujące lub niewłaściwe do swojego przeznaczenia. Marność w kontekście towarów może wprowadzać w błąd konsumentów, prowadząc ich do zakupu produktów, które nie spełniają określonych standardów jakości.

3. Marność pensji

W odniesieniu do pensji lub wynagrodzenia, marność oznacza bardzo niski poziom wynagrodzenia. Jest to sytuacja, w której osoba otrzymuje wynagrodzenie, które jest niewystarczające do zaspokojenia jej potrzeb finansowych. Marność pensji może być wynikiem niskich zarobków, nieadekwatnej płacy lub braku możliwości awansu zawodowego. Osoby doświadczające marności pensji mogą mieć trudności w utrzymaniu się i zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych.

4. Marność powieści

W kontekście powieści, marność odnosi się do cechy postaci lub elementów fabuły, które wydają się nie mieć wielkiej wartości artystycznej, intelektualnej lub etycznej. Autorzy często używają tego terminu, aby wyrazić dezaprobatę wobec nieudanych prób wprowadzenia pewnych elementów do swoich dzieł. Marność w literaturze może oznaczać, że dany wątek, postać lub motyw nie wnosi istotnego wkładu do całości utworu i jest postrzegany jako zbędny lub nieudany.

Podsumowując, marność to pojęcie, które występuje w różnych kontekstach i jest używane do opisania braku wartości, nietrwałości lub niskiej jakości. Może odnosić się zarówno do przedmiotów materialnych, jak i abstrakcyjnych aspektów życia, przypominając nam o przemijaniu i konieczności dążenia do wartości trwałych i istotnych.

Oceń to znaczenie

Marność co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Marność napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *