Znaczenie słowa Jutro

Słowo „jutro” jest często używane w naszym codziennym życiu. Oznacza ono okres czasu po dniu dzisiejszym, a zarazem przed następnym dniem. Może być również używane jako określenie czasu, który ma nadejść w przyszłości.

Jutro może być postrzegane jako symbol nadziei i optymizmu. Wskazuje na to, że istnieje szansa na lepsze jutro niż dziś. Jest to słowo, które może inspirować ludzi do działania i pomaga im w osiągnięciu ich celów.

Jutro – pochodzenie

Słowo „jutro” wywodzi się od staropolskiego wyrazu „jutra”, który w XV wieku oznaczał „rano” lub „ranek”. Początkowo używano go w kontekście czasowym, wskazując na wczesne godziny poranne. Dopiero od końca XV wieku i w wieku XVI zaczęto nadawać mu znaczenie „całego dnia następującego po dniu bieżącym”. Początkowo wyrażenie to brzmiało „jutro rano”, co wskazywało na „wczesne godziny poranne następnego dnia”. W miarę upływu czasu, skrócono je do formy „jutro”, która zaczęła oznaczać „następny dzień”.

W języku staropolskim używano także przymiotnika „jutrzny”, który oznaczał „poranny”. Od tego przymiotnika wywodzą się również inne słowa, takie jak „jutrznia”, które miało dwie znaczące interpretacje: pierwsza oznaczała „bardzo wczesny poranek” lub „świt”, a druga „modlitwę odprawianą o tak wczesnej porze”. Innym słowem pochodzącym od przymiotnika „jutrzny” jest „jutrzenka”, które pierwotnie oznaczało „gwiazdę poranną” i dzisiaj używane jest w poezji w znaczeniu „poranna zorza” lub „świtanie”.

Jutro – LemON

Zespół LemON nagrał piosenkę pod tytułem Jutro

Muzyka: I.Herbut/P.,,Rubens” Rubik/P. Walicki

Słowa: M.Dacko/I.Herbut

5/5 - (1 ocen)

Jutro co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Jutro napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *