Fideikomis – co to znaczy?

Fideikomis to słowo pochodzące z języka łacińskiego, które oznacza „zaufanie”. Jest to system prawny, który pozwala na przekazywanie majątku w ramach rodziny z pokolenia na pokolenie. System ten był szeroko stosowany w Europie od XVI wieku do XIX wieku.

Zasady Fideikomisu

Fideikomis opiera się na trzech podstawowych zasadach: pierwsza z nich mówi o tym, że majątek musi być przekazywany w całości i nie może być dzielony między członków rodziny; druga zasada mówi o tym, że majątek musi być przekazywany w sposób ciągły i nie może być sprzedawany lub oddawany innym osobom; trzecia zasada mówi o tym, że majątek musi być użytkowany w interesie rodziny.

Korzyści z Fideikomisu

Fideikomis ma wiele korzyści dla rodzin, które go stosują. Przede wszystkim pozwala on na utrzymanie majątku w rodzinie przez długi okres czasu, co oznacza, że jego wartość może rosnąć. Ponadto system ten chroni majątek przed podatkami i innymi opłatami oraz pozwala uniknąć problemów związanych ze spadkiem.

Oceń to znaczenie

Fideikomis co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Fideikomis napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *