Ewangelik – co to znaczy?

Słowo „ewangelik” jest używane do określenia członków Kościoła Ewangelickiego, który jest jednym z największych protestanckich wyznań chrześcijańskich. Ewangelicy wierzą, że Biblia jest słowem Bożym i że wszystkie jej prawdy są ważne dla ich wiary. Wierzą również, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem i że powinni naśladować Jego przykład.

Ewangelicy a inne wyznania

Ewangelicy różnią się od innych protestanckich wyznań chrześcijańskich, takich jak luteranie czy baptyści, głównie w sposobie interpretacji Pisma Świętego. Wiara ewangelików opiera się na pięciu głównych zasadach: sola fide (tylko wiara), sola scriptura (tylko Pismo Święte), sola gratia (tylko łaska), solus Christus (tylko Chrystus) i soli Deo gloria (tylko Bogu chwała).

Znaczenie słowa Ewangelik

Słowo „ewangelik” ma głębokie znaczenie dla tych, którzy należą do tego kościoła. Oznacza ono, że członkowie tego kościoła są zobowiązani do przestrzegania Pisma Świętego i naśladowania przykładu Jezusa Chrystusa. Słowo to oznacza również, że członkowie tego kościoła szanują i cenią swoje tradycje religijne oraz starają się być aktywnymi uczestnikami swojego kościoła.

Oceń to znaczenie

Ewangelik co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Ewangelik napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *