Ewangelicki – Co to znaczy?

Słowo „ewangelicki” jest używane w odniesieniu do chrześcijańskiego wyznania, które powstało w XVI wieku. Ewangelicy są częścią protestanckiego Kościoła, który opiera się na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w Ewangeliach. Wierzą oni, że Biblia jest Słowem Bożym i że jest ona najważniejszym źródłem ich wiary.

Ewangelicy a Reformacja

Ewangelicy są często określani jako „protestanci”, ponieważ byli oni głównymi przedstawicielami Reformacji. Reformacja była ruchem religijnym, który miał na celu reformowanie Kościoła Katolickiego i przywrócenie mu pierwotnej wiary chrześcijańskiej. Ewangelicy uważają, że Biblia jest najważniejszym źródłem ich wiary i że powinni oni postępować zgodnie z jej naukami.

Ewangelicy a Inne Chrześcijańskie Wyznania

Chociaż ewangelicy są często określani jako „protestanci”, istnieje kilka innych chrześcijańskich wyznań, które mają podobne poglądy. Należą do nich baptyści, metodysty i adwentyści. Wszystkie te grupy dzielą podobne poglądy dotyczące Biblii i jej nauk oraz akcentują potrzebę osobistej relacji z Bogiem poprzez modlitwę i studium Pisma Świętego.

Oceń to znaczenie

Ewangelicki co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Ewangelicki napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *