Znaczenie słowa Ewangelia

Słowo „Ewangelia” pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą nowinę. W chrześcijaństwie, Ewangelia to cztery księgi Nowego Testamentu, które opisują życie, nauki i działalność Jezusa Chrystusa. Słowo Ewangelia jest również używane w odniesieniu do całej historii zbawienia, która została objawiona w Biblii.

Ewangelia a Dobra Nowina

Ewangelia jest dobrą nowiną o Bożym planie zbawienia dla ludzkości. Jest to opowieść o tym, jak Bóg przygotował drogę do zbawienia poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ewangelia mówi o tym, jak Jezus przybył na świat, aby umrzeć na krzyżu i zmartwychwstać, aby ludzie mogli być usprawiedliwieni przed Bogiem i mieli życie wieczne.

Ważność Ewangelii

Ewangelia ma fundamentalne znaczenie dla chrześcijaństwa. Jest to podstawa wiary chrześcijan i fundament ich życia. Wiara w Ewangelię prowadzi do poznania Boga i Jego miłości oraz do tego, by stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Uczniowie Jezusa są wezwani do głoszenia Ewangelii innym ludziom, aby mogli oni również otrzymać zbawienie.

Oceń to znaczenie

Ewangelia co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Ewangelia napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *