Eksmisja – co to znaczy?

Eksmisja jest terminem prawnym, który oznacza wypowiedzenie umowy najmu lub innego rodzaju umowy o użytkowanie lokalu. Termin ten może być również używany do określenia wydalenia osoby z mieszkania lub innego rodzaju lokalu. Eksmisja może być wykonana przez właściciela lokalu lub przez sąd na podstawie odpowiedniego postanowienia.

Kiedy eksmisja jest stosowana?

Eksmisja może być stosowana w sytuacjach, gdy najemca nie płaci czynszu lub gdy łamie warunki umowy najmu. Może również być stosowana w przypadku osób, które naruszają porządek publiczny lub zagrażają bezpieczeństwu innych mieszkańców. W takich przypadkach sąd może orzec eksmisję i nakazać opuszczenie lokalu.

Skutki eksmisji

Efektem eksmisji jest utrata prawa do użytkowania danego lokalu. Oznacza to, że osoba, która została eksmitowana, musi opuścić mieszkanie i pozbawić się swoich praw do tego mieszkania. Ponadto eksmitowany może zostać obciążony kosztami sądowymi i innymi opłatami związanymi z procesem eksmisyjnym.

Oceń to znaczenie

Eksmisja co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Eksmisja napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *