Egzekwować – co to znaczy?

Słowo „egzekwować” oznacza wymuszanie lub wykonywanie czegoś. Może być używane w kontekście prawa, gdzie oznacza ono wymuszenie na osobie lub organizacji przestrzegania określonego prawa lub wykonanie określonego obowiązku. Egzekwowanie może również odnosić się do wymuszenia na kimś zapłaty długu lub innych należności.

Kiedy egzekwuje się prawo?

Prawo jest egzekwowane przez sądy i inne organy państwowe, takie jak policja, prokuratura i urzędy skarbowe. Sądy mogą egzekwować prawo poprzez orzeczenia sądowe, a policja może egzekwować je poprzez aresztowanie osób, które łamią prawo. Urzędy skarbowe mogą egzekwować podatki poprzez nałożenie kar finansowych na osoby lub firmy, które nie opłaciły swoich podatków.

Jak można egzekwować długi?

Dłużnik może być zmuszony do spłaty długu poprzez postanowienia sądowe lub inne środki egzekucji. W niektórych przypadkach dłużnik może zostać pozbawiony majątku lub nieruchomości, aby spłacić swoje długi. Innymi metodami egzekwowania długów są blokady bankowe i windykacja.

Oceń to znaczenie

Egzekwować co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Egzekwować napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *