Egzekutywa – co to znaczy?

Słowo „egzekutywa” jest używane w prawie i oznacza osobę lub instytucję, która ma obowiązek wykonania określonych czynności. Egzekutywa może być wyznaczona przez sąd lub inny organ państwowy do wykonania określonego zadania. Może to być np. wykonanie orzeczenia sądu, egzekucja długów lub nakazu zapłaty.

Rola egzekutywy

Głównym celem egzekutywy jest wykonanie poleceń sądu lub innego organu państwowego. Egzekutywa może również mieć na celu zapobieganie nadużyciom i naruszeniom prawa. W tym celu może ona prowadzić postępowania sądowe, ścigać przestępców i wydawać nakazy aresztowania. Egzekutywa może również mieć na celu ochronę interesów publicznych poprzez egzekwowanie podatków i innych opłat.

Oceń to znaczenie

Egzekutywa co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Egzekutywa napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *