Egzekucja – co to znaczy?

Egzekucja jest to wykonanie orzeczenia sądowego lub innego aktu prawnego. Termin ten odnosi się do wykonywania wyroków, nakazów i innych decyzji sądowych. Egzekucja może być wykonywana przez organy państwowe, takie jak policja lub straż graniczna, lub przez osoby prywatne, takie jak komornicy.

Rodzaje egzekucji

Istnieje kilka rodzajów egzekucji: egzekucja administracyjna, cywilna i karna. Egzekucja administracyjna dotyczy wykonania decyzji administracyjnych, takich jak nakazy opłaty podatków lub innych opłat. Egzekucja cywilna dotyczy wykonania orzeczeń sądowych dotyczących spraw cywilnych, takich jak alimenty lub zapłata długów. Egzekucja karna dotyczy wykonania orzeczeń sądowych dotyczących spraw karnych, takich jak więzienie lub grzywna.

Oceń to znaczenie

Egzekucja co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Egzekucja napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *