Znaczenie słowa Dziewka

Słowo „dziewka” jest używane w języku polskim od wielu lat i ma kilka znaczeń. Najczęściej oznacza ono młodą kobietę, która nie jest jeszcze żonatą lub zamężną. Może też oznaczać dziecko lub osobę niedojrzałą emocjonalnie.

Historia słowa

Słowo „dziewka” pochodzi od staropolskiego słowa „dziewica”, które było używane do określenia młodej kobiety, która nie była jeszcze żonatą lub zamężną. Słowo to było również używane do określenia dziecka lub osoby niedojrzałej emocjonalnie. W XIX wieku słowo to stało się bardziej popularne i zaczęto je używać do określenia młodych kobiet, które nie były jeszcze żonatymi lub zamężnymi.

Współczesne zastosowanie

Słowo „dziewka” jest obecnie używane w języku polskim do określenia młodej kobiety, która nie jest jeszcze żonatą lub zamężną. Może też oznaczać dziecko lub osobę niedojrzałą emocjonalnie. Słowo to może być również używane w przenośni do opisania osób, które są naiwne lub niedojrzałe.

Oceń to znaczenie

Dziewka co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dziewka napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *