Znaczenie słowa Dzierżyć

Słowo „dzierżyć” jest czasownikiem, który oznacza posiadanie lub trzymanie czegoś w dłoniach. Może to być przedmiot, ale także prawo lub władza. Słowo to można również używać w odniesieniu do osoby, która ma władzę nad innymi lub jest odpowiedzialna za coś.

Historia słowa Dzierżyć

Słowo „dzierżyć” pochodzi z łacińskiego słowa „tenere”, co oznacza trzymać lub posiadać. W staroangielskim słowo to brzmiało „dēor”, a w staroniemieckim „deur”. Słowo to było używane już w średniowieczu i było bardzo popularne w XVIII i XIX wieku.

Użycie słowa Dzierżyć

Słowo „dzierżyć” może być używane w różnych kontekstach. Może oznaczać posiadanie czegoś, np. „On dzierży moc”. Może też oznaczać trzymanie czegoś, np. „On dzierży pióro”. Może też oznaczać osobę, która ma władzę nad innymi lub jest odpowiedzialna za coś, np. „On dzierży stanowisko prezesa”.

Oceń to znaczenie

Dzierżyć co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dzierżyć napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *