Dyżurny – co to znaczy?

Słowo „dyżurny” jest używane w wielu różnych kontekstach, ale najczęściej oznacza osobę lub grupę osób odpowiedzialnych za określone obowiązki. Może to być strażnik, który czuwa nad bezpieczeństwem, lekarz dyżurujący w szpitalu lub pracownik biura obsługujący klientów.

Zastosowanie słowa Dyżurny

Słowo „dyżurny” może być używane w wielu sytuacjach. Na przykład, jeśli jesteś na imprezie i chcesz się upewnić, że wszystko będzie dobrze, możesz poprosić kogoś o pełnienie funkcji dyżurnego. W takim przypadku osoba ta będzie odpowiedzialna za utrzymanie porządku i sprawdzanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Innym przykładem jest sytuacja, w której firma potrzebuje osoby do prowadzenia dziennika lub innego rodzaju rejestru. W takim przypadku dyżurnym może być osoba odpowiedzialna za aktualizację tego rejestru.

Oceń to znaczenie

Dyżurny co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dyżurny napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *