Dywidenda – co to znaczy?

Dywidenda to wypłata części zysku przedsiębiorstwa akcjonariuszom. Jest to jeden ze sposobów, w jaki akcjonariusze mogą otrzymać zwrot z inwestycji w dane przedsiębiorstwo. Dywidendy są wypłacane w postaci gotówki lub akcji. Wypłata dywidendy oznacza, że ​​akcjonariusze otrzymują część zysku firmy, który nie jest reinvestowany w firmie.

Korzyści płynące z dywidend

Głównym celem dywidend jest zachęcanie akcjonariuszy do pozostania aktywnymi udziałowcami i utrzymania ich lojalności wobec firmy. Ponadto dywidendy mogą być również używane do budowania reputacji firmy i jej wartości na rynku. Dla akcjonariuszy dywidendy są ważnym źródłem dochodu, ponieważ pozwalają im na regularne otrzymywanie części zysków firmy.

Oceń to znaczenie

Dywidenda co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dywidenda napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *