Znaczenie słowa Dyskryminować

Słowo dyskryminować oznacza traktowanie lub postrzeganie jednej osoby lub grupy osób w sposób niesprawiedliwy, ze względu na ich pochodzenie etniczne, rasę, płeć, religię, orientację seksualną lub inne cechy. Dyskryminacja może mieć różne formy i obejmować zarówno bezpośrednie działania, jak i pośrednie.

Bezpośrednia dyskryminacja

Bezpośrednia dyskryminacja to działanie, którego celem jest uprzywilejowanie jednej osoby lub grupy osób kosztem innych. Przykładem bezpośredniej dyskryminacji może być odmowa udzielenia pracy osobie ze względu na jej pochodzenie etniczne lub płeć.

Pośrednia dyskryminacja

Pośrednia dyskryminacja to działanie, którego skutkiem jest uprzywilejowanie jednej osoby lub grupy osób kosztem innych. Przykładem pośredniej dyskryminacji może być stosowanie takich zasad rekrutacji do pracy, które automatycznie wykluczają osoby z określonego pochodzenia etnicznego lub płci.

Oceń to znaczenie

Dyskryminować co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dyskryminować napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *