Znaczenie słowa Dowołać

Słowo „dowołać” jest często używane w kontekście prawnym i oznacza wezwanie osoby do stawienia się w określonym miejscu i czasie. Może to być wezwanie do sądu, policji lub innego urzędu. Dowołanie może być wydane na piśmie lub ustnie.

Dowołanie może być wydane przez sąd, prokuratora lub inny organ państwowy. Osoba, która została dowołana, musi stawić się w określonym miejscu i czasie. Jeśli osoba nie stawi się na wezwanie, może zostać ukarana grzywną lub więzieniem.

Kiedy można dowołać?

Dowołanie może być wydane w celu przesłuchania świadka, dostarczenia dokumentów lub innych materiałów dowodowych, a także w celu zapoznania się z aktami sprawy. Dowołanie może również być wydane w celu przesłuchania oskarżonego lub świadka.

Oceń to znaczenie

Dowołać co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dowołać napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *