Znaczenie słowa Dopływ

Słowo „dopływ” oznacza rzekę lub strumień, który wpada do głównego nurtu rzeki. Może to być rzeka, która dopływa do innej rzeki lub jeziora, lub może to być strumień, który dopływa do morza. Słowo „dopływ” jest często używane w odniesieniu do rzek i strumieni, które są częścią większej sieci hydrologicznej.

Historia słowa „Dopływ”

Słowo „dopływ” pochodzi z łacińskiego słowa „affluens”, co oznacza przybycie lub napływanie. W staroangielskim słowo to brzmiało „æflōwan”, a w staroniemieckim – „abfliessen”. Słowo to zostało użyte po raz pierwszy w XVII wieku i od tego czasu stało się popularnym terminem geograficznym.

Oceń to znaczenie

Dopływ co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dopływ napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *