dopełnienie znaczenie

Znaczenie słowa Dopełnienie

Dopełnienie to pojęcie występujące w różnych dziedzinach języka, matematyki, gramatyki i nauk społecznych. Obejmuje wiele kontekstów i ma różne znaczenia, w zależności od dziedziny, w której jest używane. Poniżej przedstawiam kilka głównych znaczeń słowa „dopełnienie” w różnych kontekstach:

 1. Dopełnienie w gramatyce: Dopełnienie jest jednym z przypadków gramatycznych w języku polskim. Stanowi ono część zdania, która uzupełnia sens czasownika. Dopełnienie odpowiada na pytania „czego?” lub „kogo?” i wyraża obiekt działania zawartego w zdaniu. Przykłady:
  • „Kupiłem książkę.” – „książkę” to dopełnienie, ponieważ wyraża, co zostało kupione.
 2. Dopełnienie w matematyce: W matematyce termin „dopełnienie” często odnosi się do zbioru elementów, które nie należą do danego innego zbioru. Na przykład, jeśli mamy zbiór A i zbiór B, to dopełnienie zbioru B względem zbioru A to taki zbiór, który zawiera wszystkie elementy, które są w zbiorze A, ale nie są w zbiorze B.
 3. Dopełnienie w językoznawstwie: W kontekście językoznawstwa, dopełnienie odnosi się do elementów zdania, które są niezbędne do zrozumienia znaczenia głównego wyrazu lub wyrażenia. To może obejmować dodatkowe informacje lub zdania, które uzupełniają sens danego tekstu.
 4. Dopełnienie w naukach społecznych: W naukach społecznych, takich jak psychologia czy socjologia, dopełnienie może odnosić się do konkretnego elementu lub kategorii, która jest niezbędna do zrozumienia określonego zjawiska lub teorii. To może być coś, co uzupełnia lub wyjaśnia główne założenia.
 5. Dopełnienie w kontekście czegoś: Często słowo „dopełnienie” jest używane jako synonim słowa „uzupełnienie” lub „uzupełnienie”. Oznacza to coś, co w naturalny sposób uzupełnia lub dopełnia coś innego, tworząc całość lub pełniejszy obraz.
 6. Dopełnienie w kontekście czasowników przechodnich i nieprzechodnich: W językoznawstwie, szczególnie w gramatyce kategorialnej, mówimy o dopełnieniu jako o części zdania, która jest wyrażana przez przypadki w języku polskim. To zasada, która różnicuje czasowniki przechodnie (które wymagają dopełnienia) od czasowników nieprzechodnich (które nie wymagają dopełnienia).

Warto zauważyć, że znaczenie słowa „dopełnienie” może być różne w zależności od kontekstu, dlatego zawsze ważne jest rozważenie go w odpowiednim kontekście, aby dokładnie zrozumieć, o co chodzi.

dopełniacz znaczenie

Dopełnienie w gramatyce

Dopełnienie to część zdania, która uzupełnia sens czasownika. Jest to element zdania, który określa, na kim lub na czym działa czasownik. Może to być przedmiot, istota, lub zjawisko, na które skierowane jest działanie wyrażone przez czasownik. Dopełnienie jest niezbędne do zrozumienia znaczenia zdania, ponieważ określa, na co konkretnie odnosi się czasownik.

Na jakie pytania odpowiada dopełnienie?

Dopełnienie odpowiada na pytania „czego?” lub „kogo?”, które dotyczą czasownika w zdaniu. Te pytania pomagają zidentyfikować, na kim lub na czym konkretnie skupia się działanie czasownika. Oto przykłady pytań i odpowiedzi:

 • „Czego szukasz?” – „szukam kluczy.” (dopełnienie: kluczy)
 • „Kogo widziałeś w parku?” – „widziałem mojego przyjaciela.” (dopełnienie: mojego przyjaciela)
 • „Czego słuchasz?” – „słucham muzyki.” (dopełnienie: muzyki)

Przykłady dopełnienia w zdaniach:

 1. „Czytasz książkę.” – W tym zdaniu dopełnienie to „książkę”, ponieważ odpowiada na pytanie „czego czytasz?”.
 2. „Kupiłem nowy samochód.” – Dopełnienie w tym zdaniu to „nowy samochód”, bo odpowiada na pytanie „co kupiłeś?”.
 3. „Ona pomaga starszym ludziom.” – Dopełnienie to „starszym ludziom”, odpowiadając na pytanie „komu pomaga?”.
 4. „Karmię psa.” – Dopełnienie to „psa”, które wyjaśnia, na kim skupia się działanie „karmię”.
 5. „Kto wymyślił tę grę?” – Dopełnienie to „tę grę”, odpowiadając na pytanie „co ktoś wymyślił?”.
 6. „Oglądam piękny zachód słońca.” – Dopełnienie to „piękny zachód słońca”, które określa, co jest oglądane.

Warto zaznaczyć, że w języku polskim dopełnienie może występować w różnych przypadkach gramatycznych, w zależności od rodzaju, liczby i przypadku rzeczownika, na którym skupia się działanie czasownika. Dopełnienie jest istotnym składnikiem zdania, który pomaga nam precyzyjnie wyrażać nasze myśli i intencje.

Oceń to znaczenie

Dopełnienie co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Dopełnienie napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *