Donośność – co to znaczy?

Donośność to termin techniczny, który odnosi się do zdolności dźwięku do przenikania przez powietrze. Jest to jeden z najważniejszych parametrów akustycznych, który określa jakość dźwięku. Donośność może być mierzona w decybelach (dB). Im wyższa donośność, tym większa głośność danego dźwięku.

Jak donośność wpływa na jakość dźwięku?

Donośność ma bezpośredni wpływ na jakość danego dźwięku. Wysoka donośność oznacza, że dany dźwięk będzie słyszalny na duże odległości i będzie miał wyrafinowany charakter. Natomiast niska donośność oznacza, że dany dźwięk będzie słabo słyszalny i będzie miał matowy charakter.

Kiedy donośność jest ważna?

Donośność jest szczególnie ważna w przypadku systemów audio, takich jak nagłośnienie sceniczne lub systemy kina domowego. W tych przypadkach wysoka dono��no�� pozwala uzyska� lepszy efekt akustyczny i sprawia, �e d�wi�k jest bardziej naturalny i realistyczny.

Oceń to znaczenie

Donośność co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Donośność napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *