całokształt

Znaczenie słowa Całokształt

Słowo „całokształt” to wyrażenie oznaczające ogólną sumę, kompletny zakres lub pełny zbiór cech, elementów lub aspektów czegoś. Może być stosowane w różnych kontekstach i dziedzinach, takich jak literatura, nauka, sztuka, życie codzienne i wiele innych. Oto kilka przykładów, które pomogą zrozumieć znaczenie tego terminu:

  1. W literaturze: W literaturze termin „całokształt” często odnosi się do ogólnego wrażenia lub przesłania zawartego w dziele. Możemy mówić o „całokształcie powieści”, co oznacza ogólny przekaz, styl, strukturę i emocje, które czytelnik doświadcza podczas czytania.
  2. W nauce: W naukach przyrodniczych i społecznych „całokształt” odnosi się do kompletnego zbioru faktów, danych, teorii lub wyników badań w danej dziedzinie. Na przykład, w biologii możemy mówić o „całokształcie ewolucji” lub „całokształcie badań nad danym zagadnieniem”.
  3. W sztuce: W sztuce „całokształt” może opisywać ogólny wygląd i kompozycję dzieła. Możemy mówić o „całokształcie obrazu” lub „całokształcie rzeźby”, aby określić, jak elementy artystyczne współdziałają ze sobą i tworzą jedność.
  4. W życiu codziennym: W codziennym języku „całokształt” może odnosić się do ogólnego stanu lub sytuacji. Na przykład, możemy powiedzieć, że „całokształt mojego zdrowia jest dobry”, co oznacza, że ogólnie czujemy się dobrze pod względem zdrowia.

Termin „całokształt” jest używany, aby podkreślić ogólny obraz lub wniosek wynikający z zestawienia wszystkich istotnych elementów lub aspektów czegoś. Może być stosowany w celu podsumowania, opisania lub analizy czegoś w sposób bardziej ogólny i globalny.

Nagroda za całokształt – co to znaczy ?

Wyrażenie „nagroda za całokształt” odnosi się do nagrody przyznawanej za ogólną, kompleksową wydajność lub osiągnięcia, uwzględniając wszystkie aspekty lub elementy związane z daną działalnością lub osiągnięciami. To oznacza, że nagroda nie jest przyznawana za konkretne, pojedyncze osiągnięcie lub działanie, ale za całość osiągnięć, zaangażowania lub pracy danej osoby lub organizacji.

Przykłady użycia tego wyrażenia:

  1. W środowisku biznesowym, „nagroda za całokształt” może być przyznawana pracownikowi, który osiągnął doskonałe wyniki we wszystkich aspektach swojej pracy, włączając w to wyniki finansowe, kreatywność, zaangażowanie w projekty i relacje z klientami.
  2. W świecie sportu, sportowiec może otrzymać „nagrodę za całokształt kariery” za wybitne osiągnięcia przez wiele lat, uwzględniając wszystkie swoje sukcesy i wkład w dyscyplinę sportową.
  3. W dziedzinie sztuki lub kultury, artysta może otrzymać „nagrodę za całokształt twórczości” za swoje wkłady w różne dziedziny, takie jak muzyka, literatura, teatr czy film.

W każdym przypadku „nagroda za całokształt” podkreśla znaczenie osiągnięć ogólnych i wkładu w różne aspekty działalności lub osiągnięć, nie skupiając się wyłącznie na jednym elemencie. Jest to wyróżnienie za wszechstronność i kompleksową jakość osiągnięć danej osoby lub grupy.

Oceń to znaczenie

Całokształt co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Całokształt napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *