Znaczenie słowa Brutto

Słowo brutto jest używane w wielu kontekstach, ale najczęściej oznacza całkowitą wartość czegoś, bez uwzględnienia składników lub kosztów. Może to być stosowane do wynagrodzeń, cen produktów lub usług, a także do innych wartości finansowych. W przeciwieństwie do słowa netto, które oznacza wartość po odliczeniu podatków i innych opłat, słowo brutto oznacza wartość przed odliczeniem tych opłat.

Wynagrodzenia brutto

Najczęstszym zastosowaniem słowa brutto jest określenie wynagrodzenia. Wynagrodzenie brutto to całkowita kwota pieniędzy, jaką otrzymuje pracownik za swoją pracę. Jest to kwota przed odliczeniem podatków i innych składek na ubezpieczenia społeczne. Przykładem może być sytuacja, w której pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3 000 złotych. Po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenia społeczne jego wynagrodzenie netto będzie niższe.

Oceń to znaczenie

Brutto co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Brutto napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *