Znaczenie słowa Bratanica

Bratanica to słowo, które oznacza siostrę lub brata dziecka rodziców. Jest to często używane w języku polskim i może być używane zarówno w odniesieniu do męskich, jak i żeńskich członków rodziny. Słowo to może być również używane w odniesieniu do osób pochodzących z tej samej linii rodzinnej, ale nie będących bezpośrednimi krewnymi.

Historia słowa Bratanica

Słowo „bratanica” pochodzi od staropolskiego słowa „brat”, co oznacza „brata”. W staropolskim języku słowo to było używane do określenia siostry lub brata dziecka rodziców. Słowo to było również używane w odniesieniu do osób pochodzących z tej samej linii rodzinnej, ale nie będących bezpośrednimi krewnymi.

Oceń to znaczenie

Bratanica co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Bratanica napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *