brać kogoś pod włos

brać pod włos = ktoś próbuje osiągnąć coś od innej osoby, działając na jej ambicje, próbując ją zainteresować lub pochlebiając jej ego

Co to znaczy „Brać pod włos”?

Zwrot „brać pod włos” to idiomatyczne wyrażenie w języku polskim, które odnosi się do sytuacji, w której ktoś próbuje osiągnąć coś od innej osoby, działając na jej ambicje, próbując ją zainteresować lub pochlebiając jej ego. To wyrażenie opisuje pewien rodzaj manipulacji lub zabiegu psychologicznego mającego na celu przekonanie kogoś do zrobienia czegoś lub podjęcia określonej decyzji poprzez stosowanie różnych chwytów emocjonalnych, flaterowania lub zachęcania.

Przykłady użycia:

  1. „Kierownik projektu próbował go przekonać do podjęcia trudnej decyzji, biorąc go pod włos i podkreślając, że to właśnie on jest jedyną osobą, która może to osiągnąć.”
  2. „Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat starał się w sposób subtelny brać pod włos rekrutera, podkreślając, jak bardzo jest zainteresowany pracą w firmie.”
  3. „Aby zyskać poparcie swojego kolegi, Jan pochlebiał mu i starał się go brać pod włos, sugerując, że to właśnie on ma najlepszy pomysł na rozwiązanie problemu.”

Idiom „brać pod włos” podkreśla manipulacyjny aspekt, w jaki jedna osoba próbuje wpłynąć na decyzje lub działania drugiej osoby. Jest to wyrażenie często stosowane w kontekście relacji interpersonalnych, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie jedna strona próbuje zdobyć przewagę lub uzyskać coś od drugiej strony, wykorzystując jej ambicje lub ego. Warto jednak zachować ostrożność przy używaniu tego wyrażenia, aby nie przekraczać granic etycznych w relacjach międzyludzkich.

Oceń to znaczenie

Brać pod włos co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Brać pod włos napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *