Znaczenie słowa Bosman

Słowo Bosman jest używane w kontekście prawa europejskiego dotyczącego swobody przepływu osób i usług. Jest to nazwa pochodząca od nazwiska holenderskiego prawnika, który w 1995 roku zaproponował Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości (ETS) nowe podejście do swobody przepływu osób i usług.

Bosman zaproponował, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej uznawały prawo każdego obywatela UE do swobodnego przemieszczania się i świadczenia usług na terenie całej Unii. Jego propozycja została przyjęta i stała się podstawą Dyrektywy 95/46/WE, która reguluje swobodny przepływ osób i usług w Unii Europejskiej.

Korzyści dla obywateli UE

Dzięki decyzji ETS w imieniu Bosmana obywatele UE mogą teraz swobodnie przemieszczać się i świadczyć usługi na terenie całej Unii bez ograniczeń narodowościowych lub innych barier. Oznacza to, że obywatele UE mają prawo do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Unii bez potrzeby ubiegania się o dodatkowe pozwolenia czy licencje.

Oceń to znaczenie

Bosman co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Bosman napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *