Biurokracja – co to znaczy?

Biurokracja to termin, który odnosi się do systemu administracyjnego lub organizacyjnego, w którym procedury i przepisy są szczegółowo określone i wymagają dużej ilości papierkowej roboty. Termin ten pochodzi od greckich słów „bureau” (biurko) i „cratia” (rządzenie). Biurokracja jest często uważana za nieefektywny sposób zarządzania, ponieważ może prowadzić do powolnych procesów decyzyjnych i nadmiernego regulowania.

Zalety biurokracji

Biurokracja ma swoje zalety. Przede wszystkim dostarcza struktury i jasno określonych procedur, które mogą pomóc w utrzymaniu porządku i efektywności. Ponadto biurokracja może być skuteczna w zapewnianiu równego traktowania wszystkich osób objętych jej obowiązywaniem. Może również pomagać w ochronie interesów publicznych poprzez stosowanie ścisłych standardów postępowania.

Oceń to znaczenie

Biurokracja co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Biurokracja napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *