Bezwładny – co to znaczy?

Słowo „bezwładny” oznacza brak woli lub zdolności do działania. Jest to stan, w którym osoba nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji lub wykonywać czynności. Może to być spowodowane fizycznymi, psychicznymi lub neurologicznymi problemami.

Kiedy można używać słowa bezwładny?

Słowo „bezwładny” może być używane w odniesieniu do osób, które nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji lub wykonywać czynności. Może to być spowodowane chorobą, urazem lub innymi czynnikami. Słowo może również być używane w odniesieniu do przedmiotów, które nie mają żadnego ruchu lub siły.

Oceń to znaczenie

Bezwładny co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Bezwładny napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *