Znaczenie słowa Azylant

Słowo „azylant” jest używane do określenia osoby, która ubiega się o azyl w innym kraju. Osoba ta może być uciekinierem lub uchodźcą, który szuka schronienia przed prześladowaniami lub niebezpiecznymi warunkami w swoim kraju pochodzenia.

Azylant może również odnosić się do osoby, która została wydalona z innego państwa i szuka schronienia w innym miejscu. W takim przypadku azylant może być zmuszony do opuszczenia swojego kraju ze względu na politykę lub sytuację polityczną.

Prawa azylanta

Azylant ma prawo do bezpiecznego i godnego życia oraz do ochrony przed ekstradycją. Ponadto ma prawo do dostępu do edukacji, opieki medycznej i usług społecznych. Ma również prawo do poszanowania godności i prywatności oraz do ochrony przed dyskryminacją.

Oceń to znaczenie

Azylant co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Azylant napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *