Awizo – co to znaczy?

Słowo „awizo” jest używane w prawie cywilnym i oznacza wezwanie do dostarczenia określonego przedmiotu lub dokumentu. Jest to rodzaj listu poleconego, który może być wysyłany przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy. Awizo jest często używane w celu dostarczenia ważnych dokumentów, takich jak akty notarialne, umowy, testamenty itp.

Kiedy należy użyć awiza?

Awizo jest szczególnie przydatne w sytuacjach, w których ważne dokumenty muszą zostać dostarczone do adresata w określonym czasie. Przykładem może być sytuacja, w której strony muszą podpisać umowę przed upływem terminu. W takim przypadku awizo może być użyte do dostarczenia umowy na czas.

Jak działa awizo?

Aby skorzystać z usługi awiza, należy wypełnić formularz i wysłać go razem z dokumentami lub przedmiotami do adresata. Po otrzymaniu awiza adresat ma obowiązek potwierdzić odbioru listu poleconego. Jeśli tego nie zrobi, nadawca może żądać od adresata odszkodowania za utracone dobra lub usługi.

Oceń to znaczenie

Awizo co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Awizo napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *