Awizacja – co to znaczy?

Awizacja to termin używany w prawie cywilnym, który oznacza dostarczenie dokumentu lub przedmiotu do adresata. Termin ten jest szeroko stosowany w transakcjach handlowych, gdzie jest on używany do określenia momentu, w którym dostawca dostarcza towar do odbiorcy. Awizacja może być również używana w odniesieniu do dostarczania listów lub innych dokumentów.

Znaczenie słowa awizacja

Słowo „awizacja” ma kilka znaczeń. Najczęściej oznacza ono dostarczenie towaru lub innego przedmiotu do adresata. Może również oznaczać dostarczenie listu lub innego dokumentu. W obu przypadkach awizacja oznacza moment, w którym przedmiot lub dokument zostały dostarczone i odebrane przez adresata.

Awizacja jest ważna w transakcjach handlowych, ponieważ pozwala stronom określić moment, w którym towar został dostarczony i odebrany. Jest to ważne, ponieważ pozwala stronom uniknąć nieporozumień dotyczących tego, czy towar został faktycznie dostarczony i odebrany.

Oceń to znaczenie

Awizacja co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Awizacja napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *