Audiencja – co to znaczy?

Słowo audiencja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza spotkanie, w którym jedna osoba lub grupa osób przedstawia swoje stanowisko lub argumenty drugiej stronie. Audiencja może mieć różne formy, w tym spotkania, rozmowy telefoniczne lub wideokonferencje. Może być udzielana przez władze państwowe, organizacje pozarządowe lub inne instytucje.

Zastosowanie słowa Audiencja

Słowo audiencja jest często używane w odniesieniu do spotkań między głowami państw lub ich przedstawicielami. Na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych może udzielić audiencji premierowi Wielkiej Brytanii. Audiencje mogą być również udzielane przez papieża, króla lub inną osobę sprawującą władzę religijną. Audiencje są również udzielane przez sądy i inne instytucje prawne.

Audiencje mogą być również udzielane przez firmy i organizacje pozarządowe. Na przykład firma może udzielić audiencji grupom interesariuszy, aby omówić ważne decyzje dotyczące jej działalności. Organizacje pozarządowe mogą również udostępniać audiencje dla swoich członków lub innych osób zainteresowanych ich działalności.

Oceń to znaczenie

Audiencja co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Audiencja napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *