Atrybucja – co to znaczy?

Atrybucja to termin psychologiczny, który odnosi się do procesu przypisywania znaczenia lub wartości danej sytuacji lub zachowaniu. Oznacza to, że atrybucja jest sposobem na interpretowanie i wyciąganie wniosków na temat tego, co się dzieje. Może być używana do opisywania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych cech ludzi lub sytuacji.

Rodzaje Atrybucji

Istnieją trzy główne rodzaje atrybucji: wewnętrzna, zewnętrzna i interakcyjna. Atrybucja wewnętrzna oznacza przypisywanie cech osobowości lub cech charakteru danej osobie. Atrybucja zewnętrzna oznacza przypisywanie okolicznościom lub czynnikom zewnętrznym odpowiedzialności za daną sytuację. Natomiast atrybucja interakcyjna oznacza przypisywanie obu tym czynnikom odpowiedzialności za daną sytuację.

Korzyści płynące z Atrybucji

Atrybucja może być używana do poprawiania relacji między ludźmi oraz do lepszej komunikacji. Polega ona na słuchaniu innych i wyciąganiu wniosków na ich temat. Dzięki temu możemy lepiej rozumieć innych i ich motywacje. Ponadto atrybucja może pomóc nam w lepszej samoocenie i samoakceptacji, ponieważ polega ona na przyznawaniu sobie odpowiedniego wpływu na nasze życie.

Oceń to znaczenie

Atrybucja co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Atrybucja napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *