Znaczenie słowa Arka

Słowo „Arka” jest bardzo ważnym słowem w religii żydowskiej, chrześcijańskiej i islamskiej. W Biblii arka jest symbolem zbawienia, które przyniósł Noe po potopie. W Koranie arka jest symbolem wiary i nadziei, która pomogła ludziom przetrwać trudne czasy.

Biblijna Arka

Według Biblii, Noe otrzymał od Boga polecenie budowy Arki, aby chronić swoją rodzinę i zwierzęta przed potopem. Arka była dużym statkiem, który miał dostarczyć Noe’owi i jego rodzinie bezpieczne schronienie podczas potopu. Po tym, jak potop się skończył, arka stała się symbolem zbawienia dla ludzi.

Koraniczna Arka

W Koranie arka jest również ważnym symbolem. Według tekstu Koranu, arka była statkiem, na którym uciekli Nuh (Noah) i jego rodzina przed potopem. Jest to symbol wiary i nadziei, który pomaga ludziom przetrwać trudne czasy.

Oceń to znaczenie

Arka co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Arka napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *