Znaczenie słowa Aresztować

Aresztowanie to proces, w którym osoba jest zatrzymywana przez policję lub inne organy ścigania i przetrzymywana w celu dalszego postępowania. Aresztowanie może być dokonane na podstawie nakazu aresztowania, a także bez nakazu, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Kiedy można aresztować?

Aresztowanie może być dokonane w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy osoba jest podejrzana o popełnienie przestępstwa. Aresztowanie może również być dokonane na podstawie nakazu aresztowania wydanego przez sąd lub prokuratora.

Cel aresztowania

Głównym celem aresztowania jest zapobieganie popełnianiu dalszych przestępstw oraz zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Aresztowanie ma również na celu zapobieganie ucieczce osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa oraz zabezpieczenie dowodów potrzebnych do postawienia jej zarzutów.

Oceń to znaczenie

Aresztować co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Aresztować napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *