Archiwistyka – znaczenie słowa

Archiwistyka to dziedzina nauki, która zajmuje się zarządzaniem i ochroną archiwów. Archiwa to dokumenty, które są przechowywane w celu udokumentowania historii lub informacji o określonej grupie ludzi lub organizacji. Archiwistyka jest ważna, ponieważ pozwala na utrzymanie i przechowywanie tych dokumentów w bezpieczny sposób.

Cele archiwistyki

Głównym celem archiwistyki jest zapewnienie bezpieczeństwa i trwałości dokumentom oraz informacjom, które są przechowywane w archiwach. Archiwiści muszą również zapewnić, że te dokumenty będą dostępne dla osób uprawnionych do ich uzyskania. Ponadto archiwiści muszą chronić te dokumenty przed uszkodzeniem lub utratą.

Zastosowanie archiwistyki

Archiwistyka może być stosowana w różnych sytuacjach, takich jak tworzenie i utrzymywanie baz danych dotyczących historii firmy lub organizacji, tworzenie i utrzymywanie systemu rejestracji danych dotyczących pacjentów w szpitalu lub innym ośrodku medycznym, a także tworzenie i utrzymywanie systemu rejestracji danych dotyczących studentów w szkołach czy uniwersytetach.

Oceń to znaczenie

Archiwistyka co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Archiwistyka napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *