Arbitralny – co to znaczy?

Słowo „arbitralny” pochodzi z łacińskiego słowa „arbiter”, które oznacza „sędziego”. Arbitralny odnosi się do czegoś, co jest ustalone lub decydowane przez arbitra, czyli osobę wyznaczoną do rozstrzygania sporów. Arbiter może być wyznaczony przez strony sporu lub przez trzecią stronę, taką jak sąd lub organizacja. Arbiter ma uprawnienia do rozstrzygania sporów i wydawania wyroków.

Zastosowanie słowa Arbitralny

Słowo „arbitralny” może być stosowane w różnych sytuacjach. Może być używane w odniesieniu do umów między stronami, które zobowiązują się do skorzystania z arbitra w celu rozwiązania ewentualnego sporu. Słowo to może również odnosić się do decyzji podejmowanych przez arbitra, który ma moc prawną i jest wiążący dla obu stron.

Oceń to znaczenie

Arbitralny co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Arbitralny napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *