Znaczenie słowa Apostoł

Apostoł to słowo pochodzące z języka greckiego, które oznacza „posłańca”. W religii chrześcijańskiej apostołami nazywane są dwanaście osób wybranych przez Jezusa Chrystusa, aby głosić Ewangelię. Są oni uważani za pierwszych misjonarzy Kościoła i są czczonymi świadkami wiary.

Apostołowie byli wybrani przez Jezusa, aby być Jego uczniami i głosić Jego nauki. Byli oni świadkami wielu cudów i zdarzeń, które miały miejsce podczas Jego publicznego działania. Po śmierci Jezusa apostołowie stali się jego następcami i rozesłali się po całym świecie, aby głosić Ewangelię.

Duch Apostolatu

Duch apostolatu to duch posłuszeństwa wobec Boga i gotowości do szerzenia Jego Słowa. Oznacza to, że każdy chrześcijanin powinien być gotowy do głoszenia Ewangelii innym ludziom oraz do podejmowania ryzyka w imię wiary. Duch apostolatu oznacza także gotowość do poświęcania swojego czasu i energii na szerzenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.

Oceń to znaczenie

Apostoł co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Apostoł napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *