Amortyzacja – co to znaczy?

Amortyzacja jest procesem, który polega na stopniowym zmniejszaniu wartości aktywów w czasie. Jest to szczególnie ważne w przypadku aktywów trwałych, takich jak maszyny i budynki, ponieważ ich wartość zmniejsza się wraz z upływem czasu. Amortyzacja jest używana do obliczenia podatkowej wartości odpisów amortyzacyjnych, które są stosowane do obniżenia podatkowej bazy danego aktywa.

Korzyści z amortyzacji

Amortyzacja ma wiele korzyści dla firm. Po pierwsze, pozwala im one na odliczenie od podatku części kosztów poniesionych na zakup aktywów trwałych. Po drugie, amortyzacja może być używana do określenia wartości rynkowej aktywu trwałego. To pozwala firmom lepiej planować swoje finanse i inwestycje.

Oceń to znaczenie

Amortyzacja co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Amortyzacja napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *