Akcjonariusz – co to znaczy?

Akcjonariusz to osoba, która posiada akcje w danej spółce. Akcje są częściami udziałowymi w spółce, które dają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz do uczestniczenia w zyskach i stratach firmy. Akcjonariusze mają również prawo do otrzymywania informacji od spółki dotyczących jej działalności.

Prawa i obowiązki akcjonariusza

Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, a także do uczestniczenia w zyskach i stratach firmy. Mają również prawo do otrzymywania informacji od spółki dotyczących jej działalności. Akcjonariusze są również zobowiązani do przestrzegania postanowień statutu spółki oraz przepisów prawa.

Oceń to znaczenie

Akcjonariusz co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Akcjonariusz napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *