Agitować – co to znaczy?

Słowo agitować pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „pobudzać do działania”. Jest to czynność, która ma na celu wywołanie określonych reakcji lub zmian w społeczeństwie. Agitacja może mieć różne formy, od przemówienia publicznego po aktywność polityczną.

Agitacja w Polsce

W Polsce agitacja była szeroko stosowana w czasach PRL-u. Partia komunistyczna wykorzystywała ją do propagowania swoich idei i poglądów. Agitacja była także używana do mobilizowania ludzi do działania na rzecz partii. Współcześnie agitacja jest stosowana głównie przez partie polityczne, organizacje społeczne i inne grupy, które chcą wywrzeć presję na rząd lub inny podmiot.

Oceń to znaczenie

Agitować co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Agitować napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *