Znaczenie słowa Agitator

Słowo agitator jest używane w odniesieniu do osoby, która stara się wywołać zmiany społeczne poprzez aktywne działanie. Może to być przez organizowanie protestów, pikiet, spotkań lub innych form aktywizmu. Agitatorzy często są postrzegani jako ludzie, którzy mają silne przekonania i są gotowi walczyć o swoje prawa i interesy.

Historia Słowa Agitator

Słowo agitator pochodzi z łacińskiego słowa „agitare”, co oznacza „poruszać”. Pierwsze użycie tego słowa pojawiło się w XVII wieku, gdy było używane do opisania osób, które starały się wywołać zamieszanie polityczne. W XIX wieku słowo to zostało użyte do opisania osób, które działały na rzecz reform społecznych i politycznych.

Oceń to znaczenie

Agitator co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Agitator napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *