Znaczenie słowa Agenda

Słowo agenda jest używane w wielu kontekstach, ale najczęściej oznacza listę rzeczy do zrobienia lub tematów do omówienia. Może być używane w odniesieniu do planu działania, programu lub celów politycznych. Słowo pochodzi z łacińskiego słowa „agendum”, co oznacza „rzeczy do zrobienia”.

Agenda w biznesie

W biznesie agenda jest często używana do określenia listy tematów, które mają być omówione na spotkaniu. Lista ta może obejmować cele i priorytety firmy, a także informacje o nowych produktach lub usługach. Agenda może również zawierać informacje o budżecie, strategii marketingowej i innych ważnych aspektach prowadzenia biznesu.

Agenda w polityce

W polityce agenda jest często używana do określenia listy priorytetów politycznych partii lub rządu. Agenda może obejmować cele dotyczące gospodarki, edukacji, bezpieczeństwa narodowego i innych ważnych kwestii społecznych. Partie polityczne mogą również mieć swoje własne agendy, które są oparte na ich wartościach i poglądach.

Oceń to znaczenie

Agenda co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Agenda napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *