Administrować – co to znaczy?

Słowo „administrować” jest często używane w kontekście zarządzania i oznacza działanie, które ma na celu utrzymanie sprawnego funkcjonowania organizacji lub systemu. Oznacza to, że administracja odpowiada za planowanie, koordynowanie i kontrolowanie działań w celu osiągnięcia określonych celów. Administracja może obejmować również wykonywanie określonych obowiązków, takich jak tworzenie procedur i polityk, monitorowanie postępów i wdrażanie nowych technologii.

Kiedy stosuje się słowo „administrować”?

Słowo „administrować” może być stosowane w odniesieniu do dowolnego rodzaju organizacji lub systemu. Może to być firma, instytucja edukacyjna, organizacja pozarządowa lub nawet system informatyczny. W każdym przypadku celem administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania organizacji lub systemu poprzez planowanie, koordynowanie i kontrolowanie działań.

Oceń to znaczenie

Administrować co to znaczy?

Jeżeli znasz inne znaczenie słowa Administrować napisz poniżej

Stale aktulizujemy naszą bazę słów na podstawie Waszych sugestii.Możesz wpisać również nowe przykłady użycia słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *